Friday, September 3, 2010

Småvadere på trekk i Tromsø - Waders migrating in Tromsø

Nå er tida for å komme seg ned i fjæra, masse unge vadere går og beiter på Kvaløya og ved flyplassen i Tromsø! De siste dagene er det sett tundrasnipe, dvergsnipe, brushaner og mye myrsniper. bildene er fra Kvaløysletta 2.9
It's time to get down to the shorelines around Tromsø to watch Curlew Sandpiper, Little Stints, Ruffs and loads of Dunlin. These are photographed at Kvaløysletta.
Myrsnipe - Dunlin
Tundrasnipe 1K, Curlew Sandpiper 1Y
Tundrasnipe 1K, Curlew Sandpiper 1Y
Brushane drikker - Ruff drinking

No comments:

Post a Comment