Sunday, January 23, 2011

Trostene våre

Blant de aller første sangerne som ankommer Troms er trostefuglene. Måltrost,. rødvingetrost, gråtrost, ringtrost og svarttrost synger i liene tidlig i mai. I 2010 fikk jeg også opptak av en sjeldnere slektning, duetrosten satt i juni i et furuholt i Dividalen og sang!
Duetrost fra Dividalen

Ringtrost hann
Svarttrost hann
Gråtrost

Saturday, January 22, 2011

Blåstrupen -Nordens nattergal

I vår hage har vi 2-3 par blåstrupe hekkende, og av og til opplever vi hvorfor de kalles "Nordens nattergal". Sekvensen tatt opp nedenfor er to deler av en lang sekvens hvor blåstrupen imiterer en rekke andre arter, bokfink, lirype, enkeltbekkasin er blant annet det en tydelig hører. Hva den har tatt med seg fra Pakistan vet jeg ikke, men imponerende er det!Kommenter gjerne hvis flere arter gjenkjennes i disse sekvensene!Dompap - trivelig gjest på fuglebrettet

Thursday, January 20, 2011

Sunday, January 2, 2011

Godt nytt år!!

med noen utvalgte fjellbilder fra Troms fylke i 2010 ønsker jeg alle et riktig godt naturår i 2011!
7D ISO 640 f.7,1 1/30 400mm 100-400IS

7D ISO 400 f.7,1 1/1250 300/4IS

7D ISO 320 f.7,1 1/8000 115mm 100-400IS

7D ISO 400 f.6,3 1/3200 320mm 100-400IS +1EV

7D ISO 250 f.8 1/1000 400mm 100-400IS