Sunday, January 23, 2011

Trostene våre

Blant de aller første sangerne som ankommer Troms er trostefuglene. Måltrost,. rødvingetrost, gråtrost, ringtrost og svarttrost synger i liene tidlig i mai. I 2010 fikk jeg også opptak av en sjeldnere slektning, duetrosten satt i juni i et furuholt i Dividalen og sang!
Duetrost fra Dividalen

Ringtrost hann
Svarttrost hann
Gråtrost

1 comment: