Thursday, September 23, 2010

Time lapse med Canon 40D

Har fått testet ut Time lapse med min gamle 40D og første forsøk blei riktig vakkert.
25fps på et 10-sekunders prosjekt er 250 bilder med 25 sekunders eksponeringstid og blender 13.
Objektivet er Canon 24/2,8. Jeg har benyttet programvaren EOS Utility for å styre kameraet og kan ta inntil 9999 eksponeringer
Utsikt fra min veranda i Straumsbukta nær Tromsø. Kom gjerne med tips og kommentarer!
Se den i fullformat på VIMEOMoon and Jupiter over Mt. Bensjordtind - time lapse 22. Sept 2010 from Stein Nilsen on Vimeo.

Tuesday, September 21, 2010

Tringa - de langskanka vaderan - The Longshanks


I Nord-Norge hekker fire av Tringa-artene ganske vanlig, unntaket er sotsnipa som kun hekker i Finnmark og Troms (men da kun i grensestrøkene mot Finnmark og Finland). I tillegg finnes skogsnipa i indre Troms på enkelte lokaliteter. Alle kjennetegnes ved lange føtter, derav det engelske navnet "shanks" og svært forskjellig fjærdrakt. Felles er også evnen til å skjule reiret ekstremt godt, noen i langt gress eller som sotsnipa på heilovis på tørre rabber nær myra. Skogsnipa bruker gamle trostereir og er en trehekkende vader!
Sotsnipe - Spotted Redshank 40D 100-400L

Gluttsnipe - Greenshank 40D 100-400L
Grønnstilk - Wood Sandpiper 40D 100-400L
Grønnstilk - Wood Sandpiper 7D 100-400L

Rødstilk Redshank 40D 100-400L
Sotsnipe - Spotted Redshank EOS5 300/4L

Friday, September 3, 2010

Småvadere på trekk i Tromsø - Waders migrating in Tromsø

Nå er tida for å komme seg ned i fjæra, masse unge vadere går og beiter på Kvaløya og ved flyplassen i Tromsø! De siste dagene er det sett tundrasnipe, dvergsnipe, brushaner og mye myrsniper. bildene er fra Kvaløysletta 2.9
It's time to get down to the shorelines around Tromsø to watch Curlew Sandpiper, Little Stints, Ruffs and loads of Dunlin. These are photographed at Kvaløysletta.
Myrsnipe - Dunlin
Tundrasnipe 1K, Curlew Sandpiper 1Y
Tundrasnipe 1K, Curlew Sandpiper 1Y
Brushane drikker - Ruff drinking