Tuesday, September 21, 2010

Tringa - de langskanka vaderan - The Longshanks


I Nord-Norge hekker fire av Tringa-artene ganske vanlig, unntaket er sotsnipa som kun hekker i Finnmark og Troms (men da kun i grensestrøkene mot Finnmark og Finland). I tillegg finnes skogsnipa i indre Troms på enkelte lokaliteter. Alle kjennetegnes ved lange føtter, derav det engelske navnet "shanks" og svært forskjellig fjærdrakt. Felles er også evnen til å skjule reiret ekstremt godt, noen i langt gress eller som sotsnipa på heilovis på tørre rabber nær myra. Skogsnipa bruker gamle trostereir og er en trehekkende vader!
Sotsnipe - Spotted Redshank 40D 100-400L

Gluttsnipe - Greenshank 40D 100-400L
Grønnstilk - Wood Sandpiper 40D 100-400L
Grønnstilk - Wood Sandpiper 7D 100-400L

Rødstilk Redshank 40D 100-400L
Sotsnipe - Spotted Redshank EOS5 300/4L

1 comment:

  1. Fina bilder på vadare du har här. Skarpa o fina bakgrunder - speciellt på Grönbenan och Rödbenan där du är i nivå med motivet.

    ReplyDelete