Friday, August 20, 2010

Trekket er i gang! Migration's started!

19. august var første flokkene med småvadere på plass ved flyplassen i Tromsø, 73 myrsniper og litt senere kom 11 polarsniper dettende ned i fjæra.

19. August were the first flocks of Dunlin Calidis alpina and Knot C. canutus present in Tromsø.
Myrsnipe-rast - Resting Dunlins
Knot - Polarsnipe og en brushane
Myrsnipeflokk - Flock of Dunlin
Ruff/Brushane

No comments:

Post a Comment