Sunday, August 7, 2011

Waders on the move - Vadefugl på vandring

For some of the waders breeding season is already history in 2011. The first week of August several tens of Spotted Sandpipers, Ruffs and other birds are gathering for their migration to Africa.
For noen av vaderne er hekkesesongen over og sotsniper, brushaner og andre arter ses i 10-talls antall i flokker på vei sørover.

Ruff feeding - Beitende brushaner Brensholmen Kvaløya Tromsø


Spotted sandpiper, Winter plumage - Sotsnipe Vinterdrakt
Redshank Juvenile - Rødstilk Ungfugl August 2011

1 comment:

  1. CANON! Bilde 2 av sotsnipa e meget flott! Syns det e vanskelig å komme innpå den der skapningen!

    Espen

    ReplyDelete